Ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας μας είναι οι σπουδαίοι άνθρωποι. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσέλκυση και τη διατήρηση εξαιρετικών συνεργατών. Μια ποικιλία από προγράμματα προσφέρουν στους συνεργάτες μας την ευκαιρία να αναπτυχθούν, να ανταμειφθούν και να αναγνωριστούν για τις προσπάθειές τους.

TACITUS Ε.Π.Ε προσφέρει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα παροχών προς τους εργαζομένους μας που περιλαμβάνει ιατρικές, οδοντιατρικές, ασφάλειες ζωής, σχέδιο συνταξιοδότησης, πληρωμή διδάκτρων για συνεχή εκπαίδευση και πληρωμένες διακοπές. Πλήρεις λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες από το τμήμα προσωπικού μας.

179834