Ανακοίνωση συνεργασίας

Καταχώρηση 2011/10/06

Η TACITUS Ε.Π.Ε και η εταιρεία των συνεργατών μας ανακοίνωσε σήμερα από κοινού την υπογραφή της σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης της μετοχής. Σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε στενά για την αντιμετώπιση των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική μας θέση στον κλάδο.

179834